Fullsatt i alla grupper

Alla våra åldersgrupper är nu fullsatta, så vi kan tyvärr inte ge plats åt flera barn.

De ledarresurser vi har är begränsade, vilket sätter taket för antalet barn i grupperna. Om man som förälder kommer med som hjälpledare under träffarna kan ens barn ges plats i gruppen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vargungegruppen är nu full

Vargungegruppen är nu fulltecknad, men flera barn kan tas in om de har en förälder med sig. Se mera i inlägget nedanför.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hösten 2019

Vargungarna (åk 2-3) startar tisdag 3/9 kl.18.30. Vid det första tillfället är föräldrar till nya vargungar välkomna med för att få närmare information.

Ledare för vargungegruppen är Elsa Nyman och Fredrik Erlandsson. Detta år önskar vi att någon vuxen till varje enskild vargunge är med som hjälpledare vid en veckoträff per termin. Inga specialfärdigheter behövs.

De övriga grupperna (åk 4 uppåt) startar onsdag 4/9 kl.18.30.

För tillfället har vi ganska stort tryck på våra platser i vargungegruppen, så förhandsanmälan är obligatorisk (använd formuläret här på hemsidan). Vi har 10 platser i vargungegruppen, och då de platserna är fyllda placeras övriga barn på väntelista. Vi kan dock göra: om man som förälder kommer med som hjälpledare (på veckobasis) går barnet utöver den normala gruppstorleken.

Alla träffar sker i scouthuset i Godby, som ligger i backen upp till GHS, på den södra sidan om vägen. Parkering sker enklast vid kommunkansliet.

All verksamhet är ideell. Alla ledare i Finströms sjöscouter är helt oavlönade.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hösten 2018

Höstterminen startar vecka 36.

Vargungarna startar tisdag 4/9 kl.18.30 och de övriga grupperna startar onsdag 5/9 kl.18.30.

Seglingarna med s/y Ulrika pågår som vanligt i Färjsundet hela augusti.

 

För tillfället har vi ganska stort tryck på våra platser i vargungegruppen, så förhandsanmälan är obligatorisk (använd gärna kontaktformuläret här på sidan). Vi har 12 platser i vargungegruppen, och då de platserna är fyllda placeras övriga barn på väntelista.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Terminen startar vecka 36

Vargungarna (åk 2-3) startar tisdag 5/9 kl.18.30 i scouthuset i Godby.

Äventyrsscouterna (åk 4 och uppåt) startar onsdag 6/9 kl.18.30 i scouthuset i Godby.

Vi ber att alla som önskar börja i scouterna anmäler sig på förhand. Se fliken KONTAKT.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

våren 2017

Onsdag 25/1 kl.18.30 Midvinterfest i scouthuset i Godby (för alla åldersgrupper)

Program, märkesutdelning och servering. Alla åldersgrupper träffas gemensamt, föräldrar och syskon är också välkomna!

Denna vecka är det inga vanliga vargungeträffar!

 

Lördag 18/2 – söndag 19/2 UTE 1 (för spejarscouter)

Friluftskurs för spejarscouter. Övernattning utomhus. Info har skickats separat.

 

Måndag 20/2 Dagsvandring (för alla åldersgrupper)

Vi går genom skogen från Jomala till Mariehamn. Samling kl. 9 vid Olofsgården,

lunchpaus längs vägen och avslutar på Mariebad. Man får vara på Mariebad så länge man önskar.  Begränsat antal platser, föräldrar är välkomna med. I samarbete med Jomala församling. Mer info kommer senare.

Sjöscoutdag i Stockholm 25/3 (för alla utom vargungar)

Traditionsenliga tävlingar i scoutfärdighet. Avresa på fredag eftermiddag, retur på

lördag kväll. Övernattning i kårlokal i Stockholm.

 

Lördag 6/5 Tävling i scoutfärdighet (för alla åldersgrupper)

På Åland. Mer info kommer senare.

 

Söndag 7/5 Scoutparad och scoutgudstjänst

Märkesutdelning och servering. På Åland. Mer info kommer senare.

 

Torsdag 25/5 – Lördag 27/5 Läger Pokémon (för vargungar och äventyrsscouter)

På Prästö i Sund. Under lägret fångar vi Pokémons “på riktigt”, inte med hjälp av

tekniska apparater. Lägret är också öppet för föräldrar (som sover i separat tält). Mer info kommer senare.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hösten 2016

Intresserad av att börja i scouterna?

Anmälningar och förfrågningar tas emot genom kontaktformuläret här på hemsidan. Barn som redan är med i verksamheten behöver inte anmäla sig på nytt.

Vi börjar höstterminens verksamhet för nya barn i åk 2-3, vargungarna, tisdag 6/9.

Vargungegruppen i Jomala samlas vid Olofsgården kl.14.15.

Vargungegruppen i Godby samlas kl.18.30 vid scouthuset.

Verksamheten för barn i åk 4 och uppåt, äventyrsscouter, börjar onsdag 7/9 kl. 18.30 vid scouthuset i Godby.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar